Gujarati PlaysTitle: Aadhi Akshar Prem Na
Starring: Mukesh Rawal, Arvind Vaidya, Reshma Desai, Dimple Shah, Yogesh Upadhyay, anish Gandhi, Kanubhai Joshi, Mayur, Bhavesh, Kamlesh Oza
Directed by: Mukesh Rawal
Produced by: Dharmesh Mehta & Jitendra Joshi
Written by: Pravin Solanki